en udstilling af
besøg Miljøpunkt Indre By-Christianshavns hjemmeside
retur til forside
retur til forsiden
Hungry Planet temaplancher
Udstillingen Hungry Planet er bygget op omkring Peter Menzels og Faith D'Aluisios portrætter af familier fra hele verden sammen med det, de spiser på en uge.

Disse billeder er sat ind i et klima- og bæredygtighedsperspektiv gennem udstillingens temaplancher og danske familieportrætter, som kan downloades fra denne side.

På udstillingsplanen herunder kan man se placeringen af de 25 temaplancher og 9 plancher med de danske familieportrætter. Nedenunder følger en kort beskrivelse af hver af temaplancherne med mulighed for at downloade dem.
Familien Patkar, Ujjain, Indien - klik for større billede - foto: Peter Menzel
Udstillingen handler om ...
Artikeloversigt & presserum
Tirsdagsarrangementer
Skoletjeneste
Udstillingens temaplancher
Linksamling / Klima-ABC
Beregn dit madforbrug
Menzel familieportrætter (popup)
Download folder med udstillingsplan (0,8 Mb pdf)
De originale plancher er 140x140 cm, så de egner sig ikke til udprintning i A4-format. Men ved at bruge Acrobat Readers zoom-funktion kan man med lidt god vilje orientere sig i plancherne fra computerskærmen. Alternativt kan man downloade teksterne i A4-format.
Download planchen Jordkloden (2,2 Mb pdf)
01) Jordkloden

Udstillingens introduktionsplanche udtrykker ønsket om at forbinde det daglige i køkken, bord og indkøbskurv med den globale klima- og bæredygtighedsudfordring.

Under planchen finder man på udstillingen et stort cirkelformet tableau med årstidens frugt og grønt.

Download planchen Jordkloden (2,2 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (0,8 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen Hungry Planet statistik (2,1 Mb pdf)
02) Hungry Planet statistik

Tallene i planchens tabel stammer fra bogen Hungry Planet, som udkom i 2005. Tabellen viser blandt andet antal indbyggere, befolkningstætheden og andre almindelige fakta. Derudover viser den størrelser som kalorieindtag, antal McDonald’s-restauranter og procent overvægtige eller stærkt overvægtige mænd og kvinder.

Tallene er indsamlet i årene for bogens tilblivelse, 2002-05. I den mellemliggende periode har der været forskydninger. Men i store træk fremstår tabellernes billede af en planet med meget store forskelle i levemåder og levevilkår uændret i 2011.

Download planchen Hungry Planet statistik (2,1 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (2,4 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen Markedsbilleder fra Tyrkiet I (2,2 Mb pdf)
03) Markedsbilleder fra Tyrkiet I

Udstillingen indeholder også en række plancher med billedcollager, der kredser om temaet mad.

Her er det markedsbilleder fra Tyrkiet, hvor man i høj grad køber sin friske mad på gademarkeder, hvor udbuddet præcist følger de skiftende årstider.

Download planchen Markedsbilleder fra Tyrkiet I (2,2 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,5 Mb pdf).
Download planchen Mad i kunsten (4,6 Mb pdf)
04) Mad i kunsten

Udstillingen indeholder også en række plancher med billedcollager, der kredser om temaet mad.

Denne planche anskueliggør, hvordan maden gennem tiderne har stået centralt i menneskers tilværelse og dermed også vores billedkunst - tilbage fra de første hulemalerier og et af de tidligst beskrevne måltider, frugten fra Kundskabens Træ, over kristendommens vin og brød-symbolik til impressionisternes skildring af knoklearbejdet på landet og borgerskabets forfinelse af nydelseskulturen.

Download planchen Mad i kunsten (4,6 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,7 Mb pdf).
Download planchen Urban Farming Manifest (2,6 Mb pdf)
05) Urban Farming Manifest

Urban Farming Manifestet er baseret på en vision om bæredygtighed og en styrkelse af lokalsamfundet.

Urban farming eller urban agriculture (’landbrug i byen’), er et begreb, der dækker over aktiviteter relateret til produktion af fødevarer i eller i udkanten af byen. Landbrug i byen er integreret i byens eget system og det har en direkte kontakt med kunderne. Urban farming forkorter således mest effektivt vejen fra jord til bord og bringer mad og mennesker tættere sammen.

”Visionen er at gøre København førende indenfor Urban Farming gennem lokal produktion og forbrug af bæredygtige fødevarer.”

Download planchen Urban Farming Manifest (2,6 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,5 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen Almanak - opskrift på årstiden (2,2 Mb pdf)
06) Almanak - opskrift på årstiden

Claus Meyers Almanak indeholder mere end 1.000 opskrifter og giver forslag og opskrifter til hver dag i året. Visionen er at udbrede lysten til at genopdage den nordiske madkultur. Det er ikke et nationalistisk projekt der undgår råvarer som citroner, peber og parmesanost, men et forsøg på at vise os det bedste fra de danske årstider og hvilke anvendelige og velsmagende råvarer, der ligger lige for næsen af os.

Download planchen Almanak - opskrift på årstiden (2,2 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,4 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen Ny Nordisk Hverdagsmad (2,2 Mb pdf)
07) Ny Nordisk Hverdagsmad

OPUS Centeret ved LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet arbejder for at afdække sundhedspotentialet i nordiske råvarer. Formålet er at skabe en Ny Nordisk Hverdagsmad, som både er sund for den enkelte, for klimaet og miljøet ved at bygge bro mellem gastronomi, sundhed og det omgivende miljø.

Planchen indeholder desuden en tabel, der viser de af Ny Nordisk Hverdagsmad anbefalede mængder af enkelte madvarer i forhold til danskernes nuværende kost.

Download planchen Ny Nordisk Hverdagsmad (2,2 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,5 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen Vild mad (2,7 Mb pdf)
08) Vild mad

Vilde planter og bær er sunde og velsmagende og medfører langt mindre CO2-belastning end andre fødevarer. Det gælder også mælk og kød fra dyr, der græsser på naturarealer. Derfor bør vi i langt højere grad benytte os af vild mad, f.eks. ramsløg og brændenælder som er blandt de 250 vilde arter man kan spise i Danmark. Spiser du kød og mælkeprodukter fra naturarealer, behøver du ikke at have dårlig klimasamvittighed. Kødet er samtidig sundere.

Planchen indeholder desuden en liste over danske vilde arter.

Download planchen Vild mad (2,7 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,5 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen Den økologiske dal (2,5 Mb pdf)
09) Den økologiske dal

Højt oppe i De schweiziske Alper ligger Valsertal - Vals-dalen. Dalbunden ligger 1.250 m over havet, og de omkringliggende bjergsider strækker sig stejlt op gennem trægrænsen til den evige sne.

Planchen er billedrig og beskriver kort det lille bjergsamfund som er et eksempel på et økologisk landskab.

Download planchen Den økologiske dal (2,5 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,2 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen Bæredygtig akvakultur (2,4 Mb pdf)
10) Bæredygtig akvakultur

Veta la Palma er Europas største dambrug og drives ekstensivt – altså helt uden at fodre. Resultatet af det er, at det vand, som forlader Vetas damme, er renere end det tidevand, som pumpes ind systemet.

På grund af deres naturlige føde har Vetas fisk en exceptionel kvalitet, og– de er efterspurgt af gourmet-restauranter verden over for deres smag og konsistens. Og sundhedstilstanden er så god, at der ikke er behov for antibiotika.

Download planchen Bæredygtig akvakultur (2,4 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,4 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen Naturligt landbrug (2,5 Mb pdf)
11) Naturligt landbrug

Menneskets nuværende tilgang til fødevareproduktion udpiner jorden og den omfattende brug af kunstgødning, pesticider og maskinkraft gør, at det økologiske regnskab ikke går op.

I stedet bør vi imitere naturens egne systemer og udnytte forskellige plantearters egenskaber. I naturens mangfoldige plantesamfund beskytter og styrker de forskellige plantearter hinanden. Hver planteart kan noget særligt, som de andre drager fordel af. Én plante udsender dufte, der holder en anden plantes skadedyr borte, mens andre opsamler og udveksler næringsstoffer.

Download planchen Naturligt landbrug (2,5 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,6 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen Kød og klima (2,3 Mb pdf)
12) Kød og klima

Det er efterhånden almindelig kendt, at kødproduktion tegner sig for en betydelig del af den samlede klimabelastning.

Nye tal fra Worldwatch Institute viser nu, at andelen er væsentligt større, end man tidligere har regnet med. Planchen illustrerer hvor stor forskellen er i vurderingen af de umiddelbare udledninger af drivhusgasser og hvorfor kødproduktionen er så betydelig en synder i det samlede regnskab.

Download planchen Kød og klima (2,3 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,4 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen CO2-absorberende landbrug (2,7 Mb pdf)
13) CO2-absorberende landbrug

En teknik til jordforbedring, som har været brugt gennem tiderne af Amazon-områdets urbefolkning, er under genopdagelse som kan øge jordens frugtbarhed samtidig med, at den kan binde atmosfærens CO2.

Biochar er trækul fremstillet ved pyrolysebrænding, en forbrænding med begrænset tilførsel af ilt. Det kan laves af alle former for organisk materiale, kviste, nedfaldne blade, kokasser, hønsemøg og savværksrester. Biochar øger jordens frugtbarhed og evne til at holde på vand og næringsstoffer, samtidig med at det på en enkel måde binder overskydende CO2.

Download planchen CO2-absorberende landbrug (2,7 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,4 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen Emballage (2,1 Mb pdf)
14) Emballage

Hver dansker producerer i gennemsnit 7 kg affald om dagen. En stor andel er emballage fra madindkøb, som gemmer på værdifulde råmaterialer. Minimering, genbrug og genanvendelse af affaldet er hovedpunkterne, når emballagen skal indtænkes som en værdifuld ressource.

Eksempelvis kan 135 bakker leverpostej levere det aluminium, der skal bruges til at fremstille en cykel. Med en opgradering af emballagens værdi i det globale økosystem, kan miljø- og klimabelastningen gøres mindre.

Download planchen Emballage (2,1 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,4 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen Transport (2,5 Mb pdf)
15) Transport

Der er transport bag alt vi stiller på bordet. I løbet af det 20. århundrede har vi udvidet vores spisekammer til at omfatte hele verden. Bearbejdning og indpakning af vores mad, som kommer fra alle kontinenter, forlænger fødevarernes transportveje. Alle supermarkedets varer 'rummer' transport, som man ikke umiddelbart tænker over.

Planchen anskueliggør desuden problemstillingen ved at vise transporten bag et sydtysk 150 g yoghurt-bæger.

Download planchen Transport (2,5 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,5 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen Klimatologiske Tipping Points (2,3 Mb pdf)
16) Klimatologiske Tipping Points

I de arktiske egne er havisens tilbagetrækning og sommerafsmeltningen af den grønlandske indlandsis i de seneste år accelereret voldsomt, mens tundraens permafrost tør op. Klimatologerne taler om forestående 'tipping points' - om tærskler, hvorfra klimaforandringer bliver selvforstærkende.

Konsekvensen er, at et sandsynligt skøn i dag er, at verdenshavene vil stige op imod 1 meter inden år 2100.

Download planchen Klimatologiske Tipping Points (2,3 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,2 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen Klimaerklæring (1,7 Mb pdf)
17) Klimaerklæring

I dagene 5.-18. december 2009 var NGOer fra hele verden samlet for at afholde Klimabundmøde parallelt med Klimatopmødet COP15 i København. Her formulerede man et Klimabundmødemanifest og en Klima-erklæring, som sammenfatter den klimaudfordring, som verden i dag står overfor.

Udover de to tekster viser planchen seks klimakurver, der ser ud over vejrets udsving fra år til år og ser på de større mønstre i udviklingen. Blandt kurverne er den globale lufttemperatur, stigninger i havniveauet og årlig CO2-emission efter region.

Download planchen Klimaerklæring (1,7 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,6 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen Hvorfor 350 ppm? (2,0 Mb pdf)
18) Hvorfor 350 ppm?

For at stabilisere det globale klima må vi holde den globale temperaturstigning under 1,5° C og atmosfærens CO2-koncentration under 350 ppm. På trods af det fastslog man på COP15-mødet i København, at det ville være tilstrækkeligt at holde sig under 450 ppm, for dermed at sikre, at de samlede globale temperaturstigninger holder sig under 2° C.

Download planchen Hvorfor 350 ppm? (2,0 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,5 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen Markedsbilleder fra Tyrkiet II (3,5 Mb pdf)
19) Markedsbilleder fra Tyrkiet II

Udstillingen indeholder også en række plancher som denne - med billedcollager, der kredser om temaet mad.

Download planchen Markedsbilleder fra Tyrkiet II (3,5 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,9 Mb pdf).
Download planchen Madbilleder fra Syrien (2,9 Mb pdf)
20) Madbilleder fra Syrien

Udstillingen indeholder også en række plancher som denne - med billedcollager, der kredser om temaet mad.

Download planchen Madbilleder fra Syrien (2,9 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,6 Mb pdf).
Download planchen Det økologiske fodaftryk (4,2 Mb pdf)
21) Det økologiske fodaftryk

I det industrielle samfunds forbrugsfest har vi antaget, at der var noget, der hed 'væk' - og vi har brugt og smidt væk som aldrig før i historien. Men med svindende råvareforekomster, voksende affaldsbjerge og stadig flere til at dele samme ene planet står vi på tærsklen til en ny tid, hvor alt skal videre.

Planchen viser det enkelte lands forbrug opgjort i globale hektarer pr. person. Danmark forbruger, hvad der svarer til 4½ klode.

Download planchen Det økologiske fodaftryk (4,2 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,3 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.

Download plancherne Dansk familieportræt I (2,9 Mb pdf)
22) Dansk portræt I - familien Bø Christensen (3 plancher)

De danske portrætter er et kig indenfor hos tre danske familier og viser hvordan deres forhold til mad er. På udstillingen er deres affald udstillet –med madaffaldet i komposteret form.

Da familien Bø Christensen gennemførte undersøgelsen af deres madforbrug i en uge, fik de sat fokus på, hvor meget emballage der er rundt om varerne.

Familien siger: "Vi synes undersøgelsen har været sjov, fordi vi blev meget mere bevidste om vores madforbrug."

Download plancherne Dansk familieportræt I (2,9 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (0,9 Mb pdf).
Download planchen Stop spild af mad (2,1 Mb pdf)
23) Stop spild af mad

Madspild er et omfattende problem, både for klimaet og for jordens ressourcesituation. Selvom det blot er få gram pr. dag, som ryger ud, bliver det tilsammen til meget store mængder.

Globalt set bliver en tredjedel af den mad, der produceres, ikke spist. Det er i dagligdagssituationer, som når man handler, laver mad og rydder op i køkkenet, at man kan være med til at mindske madspildet.

Planchen giver forslag til hvordan du selv kan ændre på nogle enkelte ting og dermed begrænse madspildet.

Download planchen Stop spild af mad (2,1 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,2 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen CO2-pyramide (6,4 Mb pdf)
24) CO2-pyramide

En madvares CO2-aftryk afhænger af mange faktorer - hvordan den er produceret, hvordan og hvor langt den er transporteret, og hvordan vi selv behandler den i køkkenet. CO2-pyramiden ordner madvarerne, så man spiser klimavenligt ved at spise meget fra bunden, noget fra midten og sparsomt fra toppen.

CO2-pyramiden viser fødevarers klimabelastning fra alle processer fra jord til bord. Der er medtaget energi, gødning mv. Jo højere en fødevare er placeret i pyramiden, jo mere belaster fødevaren klimaet.

Download planchen CO2-pyramide (6,4 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,2 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download plancherne Dansk familieportræt II (2,9 Mb pdf)
25) Dansk portræt II - familien Al Awssi (3 plancher)

De danske portrætter er et kig indenfor hos tre danske familier og viser hvordan deres forhold til mad er. På udstillingen er deres affald udstillet – med madaffaldet i komposteret form.

Undersøgelsen af madvarerne gav anledning til en del samtaler om, hvor maden kommer fra. Er det for eksempel en god idé at bringe vand i plastikflasker fra Grækenland til Danmark?

Familien siger: "Jeg er ikke særlig stolt af, at Danmark er det land i verden, hvor vi bruger færrest af vores penge på mad."

Download plancherne Dansk familieportræt II (2,9 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (0,9 Mb pdf).
Download planchen En ny mærkningsordning (1,7 Mb pdf)
26) En ny mærkningsordning

Den mærkningsordning af fødevarer, vi har i dag, gør det svært for forbrugeren at vælge produkter, som er sunde både for den enkelte og for miljøet. En ikonbaseret mærkning ville på en enkel måde kunne fortælle os meget mere.

De mange forskellige organisationers mærkningsordninger er med til at forvirre billedet og planchen giver et forslag til hvordan en fælles mærkning kunne se ud, som ville klæde forbrugeren langt bedre på til at kunne træffe kvalificerede fødevarevalg.

Download planchen En ny mærkningsordning (1,7 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,2 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download planchen Køkkenets klimaråd (1,7 Mb pdf)
27) Køkkenets klimaråd

Denne planche er fyldt med gode råd til, hvad den enkelte kan gøre for at gøre køkkenet mere bæredygtigt og klimavenligt. For eksempel:

”Hvis du har mulighed for at samle komposterbart materiale for sig, er det smart at bruge poser af majsfibre. De kan nemlig gå i kredsløb.”

”Spis produkter tidligt i fødekæden - planter før dyr, og planteædere før kødædere. For hvert ’led’ tabes 90% energi.”.

Download planchen Køkkenets klimaråd (1,7 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (1,2 Mb pdf).

Se relaterede links på linksiden.
Download plancherne Dansk familieportræt III (3,4 Mb pdf)
28) Dansk portræt III - familien Rylander Hansen (3 plancher)

De danske portrætter er et kig indenfor hos tre danske familier og viser hvordan deres forhold til mad er. På udstillingen er deres affald udstillet – med madaffaldet i komposteret form.

Familien Rylander Hansen spiser efter årstiden, plukker æbler og svampe, og laver mad ude i naturen. Deres madindkøb bærer præg af, at de gerne bruger lokalt producerede fødevarer.

"Vi tror jo, at vi køber en dansk leverpostej, når al teksten er på dansk," siger familien om det forhold, at det ofte ikke fremgår af emballagen, hvor varerne er produceret.

Download plancherne Dansk familieportræt III (3,4 Mb pdf).

Download tekst i A4-format (0,9 Mb pdf).
Plancherne i samlet download

Temaplancherne i samlet download - 25 stk. (52,7 Mb pdf)

De danske familieportrætter i samlet download - 9 stk. (8,7 Mb pdf).


Plancheteksterne i A4-format i samlet download

Download temaplancherne i A4-format - høj opløsning (36,6 Mb pdf).
Download temaplancherne i A4-format - lav opløsning (3,6 Mb pdf).

Download de danske familieportrætter i A4-format (2,4 Mb pdf).


retur til forsiden
...... retur til forsiden

27.03.2011